Podrsaj dol

DobrodošliMalgaj, ime s tradicijo!

Home

Naše Storitve

Dopolnilna oprema
Finančno svetovanje in storitve
Hitre servisne storitve
Invalidom prijazna avtohiša
Kavni kotiček

Aktualno Ponudbe in Akcije

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA
Ponudbe

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA

Vse podrobne informacije in predstavitev originalne dopolnilne opreme najdete v katalogih, ki si jih lahko prenesete s povezave spodaj.

Več
MOBILNE APLIKACIJE ŠKODA ZA ANDROID NAPRAVE
Ponudbe

MOBILNE APLIKACIJE ŠKODA ZA ANDROID NAPRAVE

Namestite si jih na vaš telefon ali tablični računalnik.

Več
Škoda Enyaq iV
Ponudbe in akcije

Naj bo ENYAQ iV vaša vstopnicav svet električne mobilnosti!

Spoznajte ga in si s pomočjo konfiguratorja sestavite takšnega, ki vam bo najbolj ustrezal - po dosegu in zmogljivosti baterije, po dizajnu, dopolnilni in dodatni opremi, izberete pa lahko tudi ustrezno domačo polnilnico. Podrobno konfiguracijo s cenami si lahko seveda tudi shranite, da vam bo v pomoč pri naročilu. 

Več

Novice in dogodki

DB2022AU00193_large.jpg
NOVOSTI PRI ZNAMKI VOLKSWAGEN GOSPODARSKA VOZILA 26.01.2023

Nova ID. Buzz & ID. Buzz Cargo

Z modeloma ID. Buzz in ID. Buzz Cargo kultni dizajn prenašamo v dobo električne mobilnosti. Najsodobnejše tehnologije, digitalne funkcije in novi prostorski koncepti poskrbijo za mobilno udobje, ki postavlja nova merila. Ne glede na to, ali sta v uporabi za družinske vožnje ali kot dostavno vozilo: ID. Buzz in ID. Buzz Cargo sta inteligentna sopotnika, ki s svojim značilnim nasmehom takoj poskrbita za pozitivno vzdušje.

Več
ID. and ID. GTX Range IC0588.jpg
NOVOSTI PRI ZNAMKI VOLKSWAGEN 13.06.2022

Popolnoma električni ID.5 GTX z dvomotornim štirikolesnim pogonom

Dvomotorni štirikolesni pogon, atletski kupejevski dizajn in osupljivi pospeški: spoznajte športno električno moč modela ID., ki optimalno združuje odgovorno vožnjo z enkratnim užitkom v vožnji. 

Več
Enyaq RS
NOVOSTI PRI ZNAMKI ŠKODA 13.06.2022

NOVI ENYAQ COUPÉ RS iV

Vrhunski električni SUV, prežet s čustvi in udobjem

Več

Splošni pogoji vzdrževanja in popravil

1. VSEBINA DELOVNEGA NALOGA
(1.1.) Naročnik s podpisom delovnega naloga preda nalog izvajalcu za izvedbo vseh
vzdrževalnih del ali popravil, ki so navedena v delovnem nalogu.
(1.2.) Naročnik z lastnoročnim podpisom delovnega naloga potrjuje, da je prejel
kopijo delovnega naloga in je seznanjen s Splošnimi pogoji za vzdrževanje in
popravila, jih je prejel ter jih nepreklicno sprejema kot del pogodbenega razmerja.
Ti splošni pogoji se nanašajo na servisne storitve, ki jih naroča naročnik in se ne
nanašajo na garancijska popravila ali popravila v okviru odpravljanja stvarnih napak
za katere bi bil odgovoren prodajalec in/ali dajalec garancije.
(1.3.) Delovni nalog za vzdrževanje ali popravilo vsebuje tudi pooblastilo, ki izvajalca
pooblašča za preverjanje izvedenih deli in izvedbo testnih voženj z vozili in agregati
ter njihov transport.
2. SKLENITEV POGODBE
(2.1.) Sočasno s pripravo delovnega naloga izvajalec pripravi opis del in materiala, ki
bodo uporabljeni in oceno stroškov za storitve navedene v delovnem nalogu.
(2.2.) S podpisom delovnega naloga, katerega pogodbeni del so ti splošni pogoji,
je pogodba med strankama sklenjena in naročnik naroča izvedbo del navedenih na
delovnem nalogu.
(2.3.) Zaradi narave storitve končne cene ni mogoče izračunati vnaprej, izračunana
pa bo na podlagi porabljenih ur v skladu z objavljenim cenikom izvajalca in na
podlagi porabljenega materiala in rezervnih delov, v skladu z njihovim cenikom.
Ocena stroškov, ki jo pripravi izvajalec tako ni končna cena. Končna cena je lahko v
primeru manj porabljenih ur dela in materiala nižja od ocene stroškov, v kolikor pa je
višja, je lahko, brez predhodne odobritve naročnika, od ocene stroškov višja za 10%.
(2.4.) V kolikor izvajalec po začetku opravljanja ugotovi, da bodo stroški popravila ali
vzdrževanja, kot so navedeni v delovnem nalogu presegali oceno stroškov povečano
za 10%, o tem obvesti naročnika. Če se naročnik s povečanimi stroški popravila ne
strinja, lahko od pogodbe odstopi.
(2.4.) Priprava ocene stroškov se zaračuna le, če je to izrecno dogovorjeno. Če je
plačilo priprave ocene stroškov izrecno dogovorjeno, se čas, potreben za pripravo
ponudbe/predračuna stroškov, obračuna v skladu z urno postavko izvajalca. V
primeru, da izvajalec izda, naročnik pa sprejme in podpiše delovni nalog po prejemu
ponudbe/predračuna, se stroški priprave ponudbe/predračuna ne zaračunajo.
(2.5.) V kolikor naročnik ni potrošnik po Zakonu o varstvu potrošnikov, izvajalec
ni zavezan k pripravi ocene stroškov in ravnanju v skladu s točkami 2.3. in 2.4. in
se, tudi v primeru, da ocena stroškov ni pripravljena, cena zaračuna na podlagi
porabljenih ur v skladu z objavljenim cenikom izvajalca in na podlagi porabljenega
materiala in rezervnih delov, v skladu z njihovim cenikom.
3. DODATNA DELA
(3.1.) V kolikor izvajalec po podpisu delovnega naloga ugotovi, da so za odpravo
težav ali napak potrebna dodatna dela, ki niso navedena v delovnem nalogu ali,
da ima vozilo druge pomanjkljivosti oziroma, da se svetujejo tudi druge storitve ali
menjave, o tem obvesti naročnika, mu predstavi naravo teh dodatnih del in stroške
izvedbe storitve, vključno z materialom.
(3.2.) Praviloma in v kolikor naročnik razpolaga s tehničnimi/komunikacijskimi
sredstvi izvajalec pošlje naročniku predlog razširitve v digitalni obliki preko Service
CUBE aplikacije. Naročnik dobi obvestilo na SMS-a in/ali e-naslov. V obvestilu je
povezava na ponudbo za razširitev. Za dostop mora naročnik vpisati 6 mestno TAN
kodo, ki jo dobi na telefon. Na povezavi se odpre ponudba, ki jo stranka potrdi ali
pa zavrne. S tem je sklenjena pogodba za izvedbo dodatnih del, pri čemer se za ta
dodatna dela poleg teh splošnih pogojev uporabljajo tudi splošni pogoji za digitalno
naročena dodatna dela, ki jih naročnik potrdi pred potrditvijo ponudbe.
(3.3.) V kolikor se naročnik izrecno ne strinja, da bi se ponudba za razširitev pošiljala v
digitalni obliki, ali v primeru, da naročnik ne razpolaga s tehničnimi/komunikacijskimi
sredstvi ali v primeru, da naročnik na ponudbo ne odgovori ter v drugih primerih, ko
je to po presoji izvajalca primerneje, odvisno tudi od narave in obsega dodatnih del,
izvajalec posreduje informacije o svetovanih dodatnih delih, njihovi naravi in stroških,
naročniku na drug način in se naročnik in izvajalec o dodatnih delih dogovorita na
drug način, skladen z veljavnimi predpisi.
4. PLAČILO
(4.1.) Računi se izdajo v skladu z opravljeno storitvijo in upoštevajoč določbe 2. in 3.
člena teh splošnih pogojev. Cena vključuje DDV.
(4.2.) Plačilo za opravljena vzdrževalna dela ali popravila ter za prodano blago mora
biti opravljeno najkasneje do predaje vozila.
(4.3.) Za zamudo pri plačilu izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.
5. ROK IZVEDBE STORITVE IN PREDAJA
(5.1.) Datum predvidenega zaključka vzdrževanja ali popravila je določen v delovnem
nalogu, izvajalec pa bo vzdrževanje ali popravilo izvedel najkasneje v 45 dneh od
podpisa delovnega naloga. V kolikor materiala ali rezervnih delov, ki so potrebni za
vzdrževanje ali popravilo vozila ni na zalogi, lahko izvajalec v delovnem nalogu določi
tudi rok, daljši od 45 dni.
(5.2.) Naročnik je dolžan prevzeti vozilo, predano v vzdrževanje ali popravilo, na dan
zaključka del, predviden v delovnem nalogu oziroma na dan, ki ga izvajalec sporoči
naročniku. V primeru, da naročnik vozila ne prevzame, bo izvajalec naročnika pisno
pozval o dolžnosti prevzema vozila, s katerim naročnik bo pozvan k prevzemu
svojega vozila v 5 koledarskih dneh od prejema obvestila.
(5.3.). V primeru naročenih in potrjenih dodatnih del (točka 3. teh splošnih pogojev)
začne 45 dnevni rok iz točke 5.1. teči znova, prav tako bo izvajalec naročniku sporočil
nov datum predvidenega zaključka vzdrževanja ali popravila.
(5.4.) Roki in termini se prestavijo pri višji sili, stavki, nepredvidljivih zamudah
dobaviteljev izvajalca, ki niso nastale po naši krivdi izvajalca, ali drugih podobnih
dogodkih, na katere izvajalec ne more vplivati, za toliko časa, kot traja posamezni
dogodek.
(5.5.) V primeru zamude po krivdi izvajalca ima stranka po določitvi ustreznega
naknadnega roka pravico do odstopa od pogodbe. Naknadni rok se mora javiti pisno.
6. ZAMENJANI DELI
(6.1.) Zamenjane dele – razen zamenljivih delov – je izvajalec dolžan hraniti do dneva
prevzema vozila. Naročnik lahko zahteva predajo zamenjanih delov najkasneje na
dan prevzema.
(6.2.) Če naročnik ne zahteva predaje zamenjanih delov najkasneje na dan prevzema
vozila, je izvajalec pooblaščen, da jih uniči in odstrani.
7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
(7.1.) Vsa dobavljena in vgrajena oprema ali deli ostanejo v lasti izvajalca, dokler
naročnik ne plača računa.
8. ZASTAVNA PRAVICA NAD PREDMETOM OPRAVILA /
VZDRŽEVANJA
(8.1.) Za zagotovilo plačila za delo,
za porabljeni material, nastalih stroškov ter drugih terjatev v zvezi z vzdrževanjem in
popravilom vozila ima izvajalec zastavno pravico na vzdrževanem ali popravljenem
vozilu in drugih predmetih, ki jih je prejel od naročnika in so neposredno povezani
z izvajanjem del in ima pravico zadržati posest na vozilu in drugih predmetih do
popolnega plačila računa.
9. ZAČASNA POPRAVILA
(9.1.) Začasna popravila, pri katerih je zelo omejeno obdobje, v katerem popravljeni
deli delujejo brezhibno, se izvajajo le po izrecnem naročilu naročnika.
(9.2.) Naročnik je opozorjen na omejeno naravo in trajnost začasnih popravil in
na to, da mora po zasilnem popravilu naročnik nemudoma poskrbeti za strokovno
popravilo.
10. STVARNE NAPAKE IN GARANCIJA
(10.1.) Naročnik odgovarja za stvarne napake po določilih Zakona o varstvu
potrošnikov in Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na jamčevanje za stvarne
napake storitve. V kolikor naročnik ni potrošnik, se določila Zakona o varstvu
potrošnikov glede jamčevanja na stvarne napake ne uporabljajo.
(10.2.) Izvajalec daje 12 mesečno garancijo na opravljene storitve. Garancija
za rezervne dele je 12 mesecev, razen za rezervne dele, za katere daje njihov
proizvajalec drugačno garancijo.
(10.3.) Za popravila, storitve in vzdrževanje po teh splošnih pogojih se ne uporabljajo
pravila in pogoji garancije proizvajalca oziroma pravila podaljšanega jamstva.
11. ODŠKODNINA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
(11.1.) Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil z vzdrževalnimi deli.
(11.2.) v kolikor naročnik ni potrošnik, je izvajalec odgovoren za škodo le, v kolikor je
povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti.
(11.3.) Naročnik se zavezuje, da bo iz vozila odstranil vse predmete, ki iz tehničnega
vidika niso sestavni del vozila, izvajalec pa ni odgovoren za škodo ali izginotje takih
predmetov, razen v kolikor je izvajalec izrecno prevzel njihovo hrambo in je taka
hramba zabeležena pisno.
(11.4.) Naročnik je obveščen in se strinja, da se vozilo v času, ko se nahaja pri izvajalcu
lahko nahaja tudi na odprtem, to je na prostoru, ki ni zavarovan pred vremenskimi
vplivi in ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so toča, neurje, poplava in podobno
in naročnik, zaradi dejstva, da hrambe v zaprtih prostorih ne zagotavlja in ne more
zagotavljati ves čas, v okviru pogodbenega razmerja ne prevzema odgovornosti za
hrambo varno pred takimi vremenskimi pojavi.
12. KRAJ IZVAJANJA STORITVE IN KRAJ IZPOLNITVE
(12.1.) Kraj izpolnitve obveznosti, ki so navedene v delovnem nalogu, je kraj, v
katerem se nahaja sedež izvajalca.
13. MATERIAL PRINEŠEN S STRANI NAROČNIKA IN OBVEZNOST
SODELOVANJA STRANKE
(13.1.) V kolikor naročnik zahteva izvedbo vzdrževanja ali popravila z materialom, ki
ga prinese sam, izvajalec ne odgovarja za kakršnokoli pomanjkljivost ali škodo kot
posledico neustreznega materiala.
(13.2.) Naročnik je zavezan z izvajalcem deliti vse relevantne podrobnosti, ki bi lahko
vplivale na kakovost izvedbe del (kot so na primer, a ne izključujoče: predelave,
spremembe, možni vzroki težav …) in ne sme zatajiti pomembnih informacij, ki
so pomembne za strokovno izvedbo del. V nasprotnem primeru izvajalec ne more
jamčiti za ustrezno izvedbo del.
14. REŠEVANJE SPOROV IN SODNA PRISTOJNOST
(14.1.) Za reševanje sporov med naročnikom in izvajalcem je krajevno pristojno
sodišče, na katerem ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, v primeru, če je
potrošnik tožeča stranka pa tudi sodišče splošne krajevne pristojnosti.
(14.2.) Izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja
potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga
potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov (Obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov).
(14.3.) V primerih, kjer naročnik ni potrošnik, je za reševanje sporov pristojno

  • vedno vredno VW

    Paketi vedno vredno

    Preverite cene servisa in nadomestnih delov za vaš model Volkswagna

Takoj dobavljiva Nova vozila
Malgaj Trbovlje

Preverite številna takoj dobavljiva nova vozila. Pri nas zagotovo najdete primeren model za vaše zahteve. Pobrskajte med takoj dobavljivimi novimi vozili ali se v poslovalnici Malgaj Trbovlje dogovorite za testno vožnjo.

Naše ponudba rabljenih vozil

Portal za ocenjevanje avtohiš

Jasen, pregleden, transparenten


4,9
Priporočilo 99%

Ocene strank

18.07.2024
Boštjan K.
Zelosem zadovoljen s storitvijo v Avtohiši Malgaj Trbovlje
5
16.07.2024
Valerija P.
Ocena 5
5
15.07.2024
Janez R.
Vse bp
5
15.07.2024
Stanka V.
Odlično.
5
10.07.2024
Anika S.
Nakup Skode
5
08.07.2024
Urša A.
👍
5
08.07.2024
Vera P.
Zelo zadovoljen, sem stalna stranka.
5
08.07.2024
Jure G.
Ok
5
08.07.2024
Roman D.
servisne storitve
4
01.07.2024
ANDREJ K.
Malgaj Trbovlje
5
Prikaži vse

Pomagajte nam izboljšati kakovost. Ocenite nas na portalu CarAdvisor.

Prijava na Novičnik

Z novicami redno dobivate informacije o naši avtohiši in izbor posebnih ponudb.

Vneseni podatki so neveljavni. Poskusite ponovno.

Izberite naziv

Pri prijavi na novice se je žal pojavil problem. Poskusite znova kasneje.

checkbox_default

Hvala!

Prijavili ste se na novice.

Prejeli boste e-sporočilo s potrditveno povezavo. Potrdite povezavo, da boste zaključili prijavo.