Ime podjetja
MALGAJ d.o.o.
Sedež podjetja
Gabersko 30a
SLO-1420 Trbovlje
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 56 33 155
Faks:
+386 3 56 33 169
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: