Ime podjetja
Malgaj d.o.o.
Malgaj Trbovlje
Sedež podjetja
Gabrsko 30
1420 Trbovlje
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 56 33 155
Faks:
+386 3 56 33 169
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: